Udržateľnosť

Environmentálna politika

Politika kvality spolu s environmentálnou politikou predstavujú pre spoločnosť Scrigno referenčný nástroj, ktorým sa spoločnosť riadi na ceste neustálych inovácií, ako aj pri dosahovaní čím ďalej, tým ambicióznejších cieľov. Udržateľnosť sa preto stáva jednou z hlavných pák rozvoja, a to aj z hľadiska environmentálnej a energetickej náročnosti výrobných závodov.

V tomto zmysle spoločnosť Scrigno prijala Systémy manažérstva environmentu založené na požiadavkách normy ISO 14001: 2015, so získaním certifikátu v roku 2021, a prijala systém risk-based thinking.

Aby sa potvrdila citlivosť spoločnosti voči zásadám obehového hospodárstva, procesy boli reorganizované s cieľom monitorovať a dosiahnuť zníženie spotreby surovín a obalov, znížiť množstvo odpadu a zvýšiť energetickú účinnosť.

Nakoniec, boli zavedené prevádzkové postupy na zaistenie vyššej bezpečnosti osôb v súlade s novou normou ISO 45001, ktorej požiadavky sa práve plnia.

 

  Scrigno Quality and Environmental Policy Rev 15_04_2021

SCRIGNO je výrobná spoločnosť: sme si vedomí toho, že naše ekonomické činnosti ovplyvňujú životné prostredie. Sme však aj zodpovednou spoločnosťou, ktorá je zameraná na budúcnosť. Preto sme sa rozhodli k záväzku, podľa ktorého bude dlhodobý rozvoj našej spoločnosti brať ohľad na prírodu a blaho ľudí. V súlade s týmto záväzkom pre nás od začiatku roka pracuje riaditeľ environmentálneho manažmentu, ktorý sa spoločne s ostatnými riadiacimi pracovníkmi usiluje o implementáciu a aktiváciu plánu udržateľnosti spoločnosti SCRIGNO. Orientácia, ktorá sa prejavuje v každej oblasti života spoločnosti, určuje vývoj mnohých projektov. Inovácia, zníženie vplyvu na životné prostredie, ochrana zdrojov a iniciatívy v prospech celého ľudstva a ich začlenenie, sú kľúčovými prvkami cesty integrácie kritérií ESG do našej organizácie. Náš štýl riadenia sa nám odmenil aj v takom špeciálnom roku, akým bol rok 2020, počas ktorého sme sa rozhodli implementovať plán rastu vnútorných liniek, a to značnými investíciami do inovácií.

Scrigno scrigno::smal-screen-ops scrigno::smal-screen