Koncern

Od svojho založenia v roku 1989 je dnes Scrigno uznávaným lídrom v oboru projektovania, výroby a obchodovaní s exkluzívnym typom zásuvných puzdier pre dvere a okná, 100% Made in Italy. Sídlo podniku sa nachádza vo frakcii Sant’Ermete, súčasti obce Santarcangelo di Romagna (Rimini), na ploche 50.000 m2, zatiaľ čo vlastný výrobný závod je o niekoľko kilometrov ďalej v obci Savignano sul Rubicone, na zastavenej ploche 30.000 m2. Podnik Scrigno má 270 zamestnancov a vyrába 400.000 zásuvných puzdier ročne, ktoré exportuje do viac ako 30-ich krajín, a jeho konsolidovaný obrat za rok 2018 presahuje čiastku 70.000.000 €, z ktorej zhruba 50% predstavuje vývoz do zahraničí, na trhu zaujíma pozíciu konsolidovaného koncernu referenčného bodu v svojom oboru.

Od roku 2003 existuje pobočka Scrigno France, v Montceau Les Mines, priamo v srdci Francie v roku 2009 bola založená pobočka Scrigno España v Barcelone, od roku 2014 existuje aj Scrigno s.r.o v Prahe a najnovšie, od marca 2019 nájdeme Scrigno Deutschland aj vo Frankfurte. Podnik Scrigno rozvíja svoje aktivity v oboru bezpečnosti prostredníctvom ovládanej firmy Master so sídlom v talianskom meste Piacenza, kde sa na ploche 20.000 m2 vyrába viac ako 30.000 bezpečnostných dverí za rok.

Od 27. júna 2018 sa koncern stal súčasťou fondu Clessidra Capital Partners 3, pod správou Clessidra sgr, italského lídra na trhu private equity. Pristúpení do fondu Clessidra znamenalo pre Scrigno začiatok novej éry.

Vďaka výrazným finančným zdrojom vyčleneným na expanzný business plán je koncern schopný pokračovať s novou energiou v svojej stratégii internacionalizácie a diverzifikácie.

 

30 ROKOV

histórie

400.000

púzdier ročne

 

vyvážaných do

30 KRAJÍN

sveta

 

POSLANIE

Poslaním firmy Scrigno je vyrábať excelentné systémy otvárania dverí ktoré zlepšujú životný komfort aj interiér a prispievajú tak k zvýšeniu kvality bývania. Scrigno, to je prísľub dokonalosti, ktorá nepozná kompromis.


LÍDER V ODBORE

Rokmi nadobudnuté skúsenosti a úspechy na svetovom trhu umožnili, že dnes sa spoločnosť Scrigno nachádza na vedúcej pozícii vo výrobe a predaji púzdier na skryté posuvné dvere a okná.

Silnou stránkou spoločnosti je jej pružnosť ako z výrobného, tak aj z obchodného hľadiska. Spoločnosť Scrigno sa stále snaží dosiahnuť excelentnosť a špičkovú kvalitu, pretože hlavným stredom jej záujmu je konečný zákazník, predajca a návrhár, ktorým sa usiluje zabezpečiť služby na tej najvyššej úrovni, ktorá na trhu existuje, a neustálu informačnú podporu.

V dnešnej dobe spoločnosť Scrigno vyváža svoje výrobky do 30 krajín sveta. Francúzsko je prvým zahraničným trhom, na ktorom začala spoločnosť Scrigno pôsobiť.

Distribúcia výrobkov spoločnosti Scrigno v Taliansku prebieha prostredníctvom rozvetvenej obchodnej siete. Predajným miestam poskytuje podporu 21 obchodných agentúr, ktoré pôsobia na vnútroštátnej úrovni.

 

100%
MADE IN ITALY

 

270
zamestnancov

TECHNOLÓGIE A VÝROBA

Výrobný program spoločnosti Scrigno zahŕňa puzdrá na dvere a okná, posuvné a otočné dvere, ako aj sériu príslušenstva, ktoré ponúka inovačné riešenie na získanie priestoru.

Program sa delí do troch skupín výrobkov:

  • Scrigno Gold predstavuje špičkové výrobky;
  • Essential by Scrigno charakterizuje minimalistické poňatie;
  • Stech, séria puzdier do interiéru určená špeciálne na projekty.

Každá skupina výrobkov je schopná uspokojiť špecifické požiadavky trhu, či už ide o cieľové využitie alebo o cenu.

Spoločnosť Scrigno vyrába cca 400000 puzdier ročne.

VÝSKUM A VÝVOJ

Spoločnosť Scrigno kladie veľký dôraz na vysokú kvalitu, ktorá sa v priebehu rokov stále zlepšuje, aby sa dosiahol čo najvyšší štandard a absolútna výnimočnosť.

Inovácia je teda v spoločnosti stále prítomná a prejavuje sa v neustálom vylepšovaní výberu materiálov a systému montáže s cieľom objavovať stále nové možnosti.

Spoločnosť Scrigno úzko spolupracuje s návrhármi a architektmi za účelom uspokojenia stále väčších a rozmanitejších požiadaviek, ktoré súčasný trh kladie.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Spoločnosť Scrigno venuje mimoriadnu pozornosť hodnoteniu organizácie, profesionality a osobnej motivácie svojich spolupracovníkov.

Personál podniku je vysoko špecializovaný a kvalifikovaný.

Skupina má 270 zamestnancov.

Scrigno scrigno::smal-screen-ops scrigno::smal-screen